Bonsai

Bonsai betyder “træ i skål”, og den moderne bonsaikunst stammer fra Japan

Fotos: Morten Albek

Japanerne “opfandt” bonsai via inspiration fra Kina, hvor kineserne dyrkede deres form for bonsai, Penjing. Senere rendyrkede og forfinede japanerne æstetikken, og det er denne form der har vundet størst genklang i vesten som bonsaikunsten kom til efter anden verdenskrig.

Formålet med bonsai er at dyrke levende træer i skåle som danner et billede af et træ i naturen. Æstetikken er altafgørende for om det lykkedes, og træet skal dyrkes og trænes i mindste detalje for at virke overbevisende. Man skal kunne overføre fornemmelsen af hvor træet lever, f.eks. på en græseng, ved hjælp af den måde træet er formet på og i samspil med skålen.

Ro, enkelthed, og harmoni er nøgleord som er vigtige, at huske når man dyrker bonsai. Ligesom i den japanske have er asymetri en meget vigtig del af at forstå den æstetiske tilgang.

DSC02480
Bonsaiskov skabt af Masahiko Kimura, Japan.

Alder er et andet vigtigt begreb, indforstået i ordene wabi sabi. Ordene kan ikke oversættes direkte, men indeholder betydningen at ting, haver eller bonsai bla., som har patina, høj alder, er uperfekte, og generelt rummer den skønhed man værdsætter ved gamle ting der stadigt er smukke. Det samme gælder de skåle træerne plantes i. Nye skåle bør derfor stå ude, også når de ikke bruges, indtil de efter nogle år har patina.

Bonsai kan læres hvis man har grønne fingre og lidt kunstnerisk sans. Træerne i skåle kræver noget pasning, specielt i sommerhalvåret hvor daglig vanding kan være nødvendigt.

De mindste bonsai, Shohin bonsai, har deres fokus på at beskrive årets gang og årstiderne gennem opstillinger hvor flere små bonsai vises sammen. Pga. størrelsen er deres forestilling af et træ i naturen i mere hentydet form, end de store bonsai.

Bonsai formes gennem klipning af grene, midlertidige snøring af grene med kobberbelagt tråd, og gennem omplantninger og beskæring af rødderne. Træerne plantes i specielle skåle til formålet, af æstetiske hensyn, og for at de passer til træets vækst.

Skålene skal være frostsikre, og der er behov for en vis beskyttelse af træerne gennem vinterperioden.

ALB_7962
Bonsai i Japan, Satsuki-en.
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close