Juli

Midsommer er lige overstået, og juli kan være alt fra varm og regnfuld til kølig. En del træer når et hvilepunkt i juli, og derfor skal der gødes lidt mindre i denne periode.

Juli er måneden for hel eller delvis afløvning af løvfældende bladtræer som Japansk Ahorn, bøg m.fl. Hvis træet er sundt og i god vækst, er det en god idé at afløve træet helt, eller delvist der hvor væksten er for stærk. Afløvning har to formål. Det ene er at balancere energien i træet, så stærke områder svækkes, og svage områder får ny vækst. Det andet er at afløvningen giver lys til de inderste grene, som kan skabe ny vækst længere tilbage på grenene, som kan overtage for grene, der er vokset for lange.

Myrte Gedeblad, Lonicera nitida, shohin-bonsai. Morten Albek.
Myrte Gedeblad, Lonicera nitida, shohin-bonsai. Morten Albek.

Vanding er naturligvis en central del af somerbeskæftigelserne, og man skal være opmærksom på at træerne ikke tørrer ud i solen og skades. Omplacer evt. nogle træer, så de får delvis skygge i de varmeste timer på dagen. Små bonsai kan med fordel anbringes over et fad med vand som med fordampningen kan holde på fugten lidt længere tid.

Har du snøret træer i foråret og henover sommeren, skal du tjekke om ikke det er tid til at snøren tages af igen, så grenene ikke vokser ud over tråden og får ar. Fyrretræernes nåle er ved at være afhærdede, og der kan nu øges med vanding og gødskning, men stadig kun i svag opløsning.

Knud  Andersen arbejder på et lærketræ i Johnny Eslykkes have.
Knud Andersen arbejder på et lærketræ i Johnny Eslykkes have.
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close