April

April er lig med forår, og den store omplantningsmåned hvis du ikke allerede har gjort det i marts. Husk at det vigtigste vedr. jordblandinger, er at jorden er veldrænende så der ikke ophobes vand i skålen, så rødderne drukner og rådner.

L1004491

Læs mere om omplantning i marts, men her er jordblandningen lige en gang til: Vælg en god pottemuld iblandet akvariegrus (småsten) eller Leca-ærter i størrelse 4-10mm. Med fordel kan du tilsætte trækul som har den egenskab, at det optager næringsstoffer og afgiver dem langsomt. Trækul i jorden øger planter og træers frugtbarhed, fordi kulstoffet  er med til at fastholde næringsstoffer i jorden og dermed bremses nogle af de processer, der medfører udvaskning og gasformige tab af kvælstof.  Jord, Leca og trækul kan købes i byggemarkeder eller havecentre. Japanske produkter er iøvrigt ikke nødvendige i Danmark. Vi har fremragende jord, jævnfør en lang gartneritradition, og importerede produkter er ofte meget dyre og helt unødvendig ressourcespild.

L1010936

Har du ikke taget træerne ud af vinterhiet endnu, er det tiden. Vær opmærksom på at hvis du flytter træer ud som er sprunget ud, skal du undgå hård sol de første dage, og en beskyttet plads så bladene kan “afhærdes” og tåle klimaforandringen. Selvom et træ har stået i drivhus, er solen langt hårdere ufiltreret da drivhusglas æder en del af lyset – især hvis de ikke er helt rene.

Tidligt blomstrende træer som for eksempel Prunus, Kvæde, og nogle Azaleatyper kan nydes nu, udover løvspring på løvfældende træer.

Saftspændingen stiger kraftigt i træerne, og derfor er det et dårligt tidspunkt at udføre større beskæringer på især nåletræer, der vil miste meget saft. De bør i stedet beskæres i oktober når saftspændingen er faldende. Derimod kan løvfældende beskæres nu og frem til og med september, da sårene vil hele hurtigere op i væktperioden.

Snører du grene nu, er det vigtigt at være opmærksom på, at gene relativt hurtigt fortykkes – især løvfældende træer – og derfor ikke skal sidde på ret længe. Hold øje med at snøren ikke gnaver sig ind i grenen når den fortykkes på grund af forårsvækst og stigende saftspænding.

Gødskning kan opstartes stille og roligt. Alm. Hornum eller anden blomstergødning i halv opløsning af det anbefalede, er en god basisopskrift.

PS: Nattefrost kan stadig opleves, men hvis træerne har stået ude et stykke tid vil det ikke skade dem. Frugtsætning på æble og kirsebær kan dog ødelægges ved sen nattefrost i april/maj, så vær opmærksom på at flytte dem ind for natten hvis du har ønsker om frugtsætning.

 

 

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close